Formålet med virksomhedsskatteloven er at sidestille den skattemæssige behandling i personligt drevne virksomheder som interessentskaber med den skattemæssige behandling i selskaber som aktieselskaber og anpartsselskaber. Helt overordnet er målet derfor:

  • At give fuldt fradrag for erhvervsmæssige renter
  • At sidestille investering i egen virksomhed med passiv investering
  • At kunne udjævne den skattemæssige indkomst til beskatning i virksomheder med svingende indtjening
  • At give mulighed for at konsolidere virksomheden

Der er dog en række fordele og ulemper ved at drive virksomhed i personligt regi i forhold til at drive firmaet i selskabsform. Eksempelvis kan skattemæssigt underskud i en personligt drevet virksomhed fratrækkes i den personlige beskatning af løn hos ejeren eller ultimativt hos ægtefællen, og eksempelvis kan man ikke placere overskudslikviditet i almindelige børsnoterede aktier i en virksomhedsskatteordning.

Virksomhedsordning eller kapitalafkastordning

Hvorvidt et personligt ejet firma skal beskattes efter virksomhedsordningen, efter kapitalafkastordningen eller måske endda efter personskatteloven afhænger af den konkrete situation, da der er en række forskelle mellem de 3 beskatningsformer. Ønsker du et uforpligtende tilbud fra en statsautoriseret revisor er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk Vi beregner hvilken metode der er den mest rentable for dig, udarbejder de skattemæssige opgørelser der kræves for at bruge den valgte beskatningsform og udfylder din selvangivelse.