En lang række virksomheder starter som personligt drevne virksomheder. Fordelene ved at drive en virksomhed som en personligt drevet virksomhed er bl.a. at det er let at komme i gang, samt at det underskud der ofte opstår i de første år af en virksomheds levetid giver et skattemæssigt fradrag med det samme.

Ulempen ved at drive en virksomhed i personligt regi er bl.a. at ejeren hæfter personligt for al gæld. Det betyder, at hvis virksomheden lukker, kan leverandørerne og banken gå efter ejerens hus, bil og eventuelle opsparing mv.

En personligt drevet virksomhed kan omdannes til et selskab. Ved at omdanne virksomheden til et selskab, undgår ejeren som udgangspunkt personlig hæftelse. Herudover kan ejeren hvert år udlodde udbytte til sig selv af årets overskud til en lavere beskatning end ved løn. Endvidere kan ejeren med et selskab senere etablere et holdingselskab, således årets overskud hvert år flyttes fra datterselskabet op i holdingselskabet uden skat. Dette giver eksempelvis også mulighed for engang at sælge datterselskabet uden skat, og derefter at udlodde udbytte fra holdingselskabet indtil pengene er brugt.

Typer af virksomhedsomdannelser

En virksomhedsomdannelse kan laves skattefrit og skattepligtigt. Begge modeller har fordele og ulemper.

Hjælp til virksomhedsomdannelse

Ønsker du tilbud på hjælp til virksomhedsomdannelse er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk