En virksomhed har nøjagtig den værdi som køber er villig til at betale, og som sælger samtidig er villig til at sælge for. Desværre ved sælger aldrig med sikkerhed hvad køber er villig til at betale, og desværre ved køber aldrig med sikkerhed hvad sælger er villig til at sælge for. Derfor vælger mange som ønsker at købe eller at sælge en specifik virksomhed at få udarbejdet en værdiansættelse af virksomheden. En beregnet værdi af en virksomhed vil altid være vejledende, idet der i en beregnet værdi vil indgå en række skøn. Herudover kan en virksomhed have en højere værdi for køber end den beregnede værdi viser, eksempelvis hvis der forventes synergieffekter ved at lægge 2 virksomheder sammen, hvis der forventes prisstigninger i markedet ved at fjerne en konkurrent eller noget helt tredje.

Ved værdiansættelse af en virksomhed fraråder jeg som udgangspunkt at medtage forventede synergieffekter i værdiansættelsen, da det erfaringsmæssigt ofte viser sig at de faktiske synergieffekter er lavere end de forventede synergieffekter.

For at værdiansætte en virksomhed så nøjagtig som muligt, baserer jeg normalt en værdiansættelse på følgende 3 modeller:

  • DCF-modellen
  • P/E-modellen
  • Summarisk substansværdi

DCF-modellen

DCF står for Discounted Cash Flow. Som navnet antyder, tilbagediskonterer DCF-modellen den fremtidige indtjening i virksomheden til nutidsværdi.

DCF-modellen er bl.a. baseret på forventninger til fremtidig indtjening. Forventninger til fremtidig indtjening er altid baseret på skøn. Jeg gennemgår derfor kritisk de skøn der er foretaget, eksempelvis ved at se hvor god virksomheden tidligere har været til at spå om fremtiden ved at sammenholde virksomhedens historiske budgetter med de faktiske årsrapporter for de samme år.

P/E-modellen

P/E står for Price Earning, dvs. prisen pr. indtjeningskrone. P/E-modellen beregner værdien af en virksomhed på baggrund af virksomhedens normale indtjening, sammenholdt med prisen pr. indtjeningskrone i en sammenlignelig virksomhed der er blevet solgt.

Summarisk substansværdi

Den absolut laveste pris en sælger af en virksomhed vil acceptere, er den værdi der kan opnås ved at lukke virksomheden og sælge hvert enkelt aktiv. Denne værdi opgøres ved brug af summarisk substansværdi.

Værdi af virksomhed

Ved at anvende disse 3 modeller opnås et overblik over virksomhedens forventede værdi på baggrund af egen indtjening, på baggrund af hvad sammenlignelige virksomheder handles for samt på baggrund af hvad sælger som minimum vil acceptere. På baggrund af disse oplysninger er det muligt at angive et interval for hvad virksomheden er værd.

Hjælp til værdiansættelse af virksomhed

Jeg har foretaget værdiansættelse af virksomheder i forskellige brancher. Ønsker du tilbud på værdiansættelse af en virksomhed er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk