Når et aktieselskab, et anpartsselskab eller lignede skifter ejer, er der en risiko for at fremførte skattemæssige underskud fra tidligere år bortfalder. Disse skattemæssige underskud forsvinder hvis kapitalselskabet på overdragelsestidspunktet er uden økonomisk risiko, dvs. hvis kapitalselskabet ikke længere er i drift på overdragelsestidspunktet.

Skattemæssige underskud til fremførsel er ofte medtaget under udskudte skatteaktiver i et selskabs balance, og dermed er værdien af skattemæssige underskud til fremførsel ofte indregnet i egenkapitalen. Det kan derfor have stor betydning for værdien af et selskab hvis de skattemæssige underskud til fremførsel forsvinder.

Hjælp til overdragelse af virksomhed

Når man overdrager en virksomhed er der en række skatteregler mv. man skal være opmærksom på.  Ønsker du et uforpligtende tilbud på rådgivning i forbindelse med overdragelse af virksomhed eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk