En udvidet gennemgang er et review der er tillagt nogle obligatoriske handlinger. En udvidet gennemgang giver derfor større sikkerhed for at et regnskab er rigtigt, end når der alene er udført et review. En udvidet gennemgang giver dog mindre sikkerhed for at et regnskab er rigtigt, end når der er udført revision.

Ikke alle virksomheder har mulighed for at vælge udvidet gennemgang. Og ikke alle virksomheder som har mulighed for at vælge udvidet gennemgang bør fravælge revision. Se mere om revisorerklæringer på regnskaber under revision.

Tilbud på udvidet gennemgang

Ønsker du et tilbud på udvidet gennemgang, er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk