Nogle gange udvikler livet sig ikke som man forestiller sig. Derfor kan der opstå en situation hvor man har brug for at få udbetalt pensionsordninger i utide. Ved udbetaling af pensionsopsparinger i utide betales som udgangspunkt en afgift på 60% af opsparingen. Denne afgift nedsættes dog til 40% hvis udbetaling sker efter indbetaleren er død.

Udbetaling af alderspension i utide beskattes dog alene med en afgift på 20%, og udbetaling efter indbetalerens død beskattes ikke.