Mange virksomheder er i dag blevet til store koncerner, og mange koncerner har endda selskaber i flere lande. Forskellige lande har forskellige skatteregler, og der kan være selskaber i en koncern med uudnyttede skattemæssige underskud. Derfor har store koncerner en vis interesse i at flytte overskud til bestemte selskaber i bestemte lande.

Når koncernforbundne selskaber handler med hinanden, er der tale om såkaldt kontrollerede transaktioner. Ved kontrollerede transaktioner har køber og sælger ikke modstridende interesser, og derfor er der en vis sandsynlighed for at køber og sælger i fællesskab beslutter hvad prisen på en ydelse eller på en vare skal være ud fra skattemæssige hensyn eller lignende.

Reglerne om transfer pricing går kort sagt ud på at kontrollerede transaktioner skal prisfastsættes til markedspris. Det vil sige, at når et aktieselskab sælger varer til et søsterselskab, skal aktieselskabet sælge varen til den samme pris som hvis aktieselskabet solgte varen til en anden kunde.

Formålet med reglerne om transfer pricing er at sikre at indtjeningen, og samtidig skattebetalingen, sker i de rigtige selskaber. Netop skattebetaling i multinationale koncerner er lejlighedsvist i mediernes søgelys. Medierne får det ofte til at lyde som om at store koncerner kan undgå at betale dansk skat ved at flytte overskuddet til udlandet. Dette modvirker reglerne om transfer pricing.

Reglerne om transfer pricing, der fremgår af ligningsloven § 2 og af skattekontrolloven § 3b, består dels i at handle til markedspris og dels om at dokumentere dette.

Markedspris – armslængdeprincippet

Medmindre et selskab handler med råvarer hvor prisen reguleres på offentlige børser, er det sjældent at man kan aflæse en nøjagtig markedspris. Derfor skal koncerner ofte vurdere markedsprisen bedst muligt. Ved vurdering af markedsprisen anbefaler OECD følgende metoder:

 • Den fri markedsprismetode – hvad koster den samme vare hos andre virksomheder
 • Videresalgsprismetoden – hvad er avancen hos andre salgsselskaber med samme opgaver og risici
 • Kostpris plus avancemetoden – hvad er avancen hos andre produktionsselskaber med samme opgaver og risici
 • Avancefordelingsmetoden – hvad er den samlede avance efter faste omkostninger mv., og hvordan ville uafhængige firmaer fordele denne avance på baggrund af opgaver og risici
 • Transaktionsbestemte nettoavancemetode – hvad er avancen på den konkrete transaktion, og hvordan ville uafhængige virksomheder fordele denne avance på baggrund af opgaver og risici

Man bør altid overveje alle 5 metoder og herefter konkret vurdere hvilken model der giver den mest korrekte markedspris.

Dokumentation

De fleste koncerner skal dokumentere at kontrollerede transaktioner sker på markedsvilkår. Denne dokumentation skal være relevant for den konkrete koncern, men normalt vil dokumentationen som minimum indeholde følgende:

 • En beskrivelse af de enkelte virksomheder i koncernen
 • En beskrivelse af de enkelte kontrollerede transaktioner
 • En funktions- og risikoanalyse – hvilke opgaver og hvilke risici vedrørende de kontrollerede transaktioner er der i de enkelte virksomheder
 • En beskrivelse af økonomiske forhold i hver enkelt virksomhed
 • En sammenlignelighedsanalyse – søgning efter sammenlignelige data i en database og vurdering heraf
 • Valg af prisfastsættelsesmetode

Hjælp til transfer pricing

Ønsker du et uforpligtende tilbud på hjælp til transfer pricing, er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk