Udgangspunktet er, at et datterselskab som modtager tilskud fra dets moderselskab ikke beskattes af dette tilskud.