Ved tilførsel af aktiver flyttes en del af en virksomhed ned i et nyt selskab. Dette selskab ejes af det ”gamle” selskab. Ved tilførsel af aktiver opnås derfor en struktur med et holdingselskab og et datterselskab, hvor det oprindelige selskab bliver holdingselskabet. Fordelen ved at lave et holdingselskab er bl.a. at holdingselskabet kan sælge datterselskabet skattefrit, hvorved holdingselskabet kan fungere som hel eller som delvis pensionsopsparing for ejeren.

En tilførsel af aktiver kan laves med eller uden skat. Herudover kan man lave et holdingselskab ved en aktieombytning, igen med eller uden skat. En tilførsel af aktiver er dog ikke det samme som en aktieombytning. Eksempelvis er der den væsentlige forskel på en tilførsel af aktiver og på en aktieombytning, at forpligtelser fra tidligere år ved tilførsel af aktiver ender i holdingselskabet, mens disse forpligtelser ved en aktieombytning ender i datterselskabet.

Hjælp til tilførsel af aktiver

Ønsker du tilbud på tilførsel af aktiver eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk