Ved succession overdrages en virksomhed uden at sælgeren skal betale skat. Til gengæld skal den nye ejer betale en højere skat når den nye ejer engang sælger virksomheden. Det betyder i store træk, at en virksomhed der overdrages ved succession, overdrages til en lavere pris end markedsprisen. Overdragelse ved succession er bl.a. velegnet når køber ikke har en tilstrækkelig stor opsparing, hvorved køber skal låne mange penge for at købe en virksomhed til det som virksomheden reelt koster. Ved at anvende reglerne om succession reduceres behovet for lånekapital.

Det er dog ikke alle virksomheder der kan overdrages ved succession. Eksempelvis kan man ikke overdrage en virksomhed ved succession når virksomheden i overvejende grad består i besiddelse af værdipapirer og kontanter eller udlejning af fast ejendom.

Herudover kan der alene succederes til bestemte personer:

  • Familie
  • Nær medarbejder
  • Tidligere ejer

Succession til familie

Overdragelse ved succession kan ske til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn samt til en samlever.

Succession til nær medarbejder

For at bruge reglerne om succession er det et krav at medarbejderen har været ansat i et antal timer der svarer til 3 års fuldtidsarbejde indenfor de sidste 5 år. Ansættelsen kan være i selve den virksomhed der skal overdrages, men under visse forudsætninger kan ansættelsen også ske i et selskab der er koncernforbundet med virksomheden.

Succession til tidligere ejer

Når en virksomhed er overdraget til en ny ejer ved succession, er det også muligt at overdrage virksomheden tilbage til den oprindelige ejer ved succession. For at tilbagelevere en virksomhed til den tidligere ejer ved succession, er der dog nogle betingelser der skal være opfyldt.

Hjælp til succession

En virksomhed kan overdrages på mange måder – eksempelvis ved succession. Disse forskellige overdragelsesmetoder har hver deres fordele og ulemper. Ønsker du tilbud på hjælp til at overdrage en virksomhed, herunder beregning af konsekvenserne ved at overdrage en specifik virksomhed ved succession, er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk