Et selskab kan opdeles i 2 eller i flere sidestillede selskaber ved en spaltning. Spaltning kan eksempelvis bruges hvor 2 aktionærer ejer et holdingselskab, hvor de 2 aktionærer ønsker hver deres holdingselskab. Spaltning kan dog også bruges på driftsselskaber, eksempelvis på driftsselskaber med flere ejere og flere forretningsområder.

Hjælp til spaltning

Spaltning kan ske skattefrit og spaltning kan ske skattepligtigt. Ønsker du tilbud på hjælp til rådgivning om hvordan netop din spaltning bør foretages, er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk