Der gælder særlige regler for skattemæssige afskrivninger på skibe. Kostprisen på et skib kan derfor ikke trækkes fra i skat med det samme, men derimod kan kostprisen på et skib trækkes fra i skat over nogle år.