Når en virksomhed eller et firma indkøber visse aktiver, er der ikke skattemæssigt fradrag på købstidspunktet, men i stedet gives der skattefradrag over nogle år i form af skattemæssige afskrivninger. De aktiver der skal afskrives over nogle år er følgende:

  • Driftsmidler
  • Bygninger og installationer
  • Indretning i lejede lokaler
  • Goodwill
  • Immaterielle anlægsaktiver
  • Kunstnerisk udsmykning
  • Tilslutningsafgift
  • Skibe

Hjælp til skattemæssige afskrivninger og skatteopgørelser

Jeg er statsautoriseret revisor hos RéVision+ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. I samarbejde med mine kolleger hjælper jeg bl.a. virksomheder som aktieselskaber og anpartsselskaber over hele landet med skattemæssige afskrivninger og skatteopgørelser. Ønsker du et uforpligtende tilbud er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk