Når man sælger aktier til det selskab der har udstedt aktierne, bliver man som udgangspunkt beskattet af hele salgssummen, og ikke blot af avancen, idet dette salg betragtes som aktieudbytte. Der er dog en række muligheder for at undgå at blive beskattet af hele salgssummen, eksempelvis i tilfælde hvor SKAT giver tilladelse til at fratrække kostprisen på aktierne i salgssummen for aktierne.