Der kan være flere gode grunde til at sælge en virksomhed. Først og fremmest kan ejeren vælge at sælge sin virksomhed på grund af alder, men der kan også være strategiske årsager til et virksomhedssalg.

Når en virksomhedsejer beslutter sig for at sælge sin virksomhed, kan virksomhedsejeren med fordel gøre det efter denne model:

  • Salgsmodning
  • Salgsforberedelse
  • Identifikation af potentielle købere, indhentning af tilbud samt forhandling

Salgsmodning

Målet med en salgsmodning er at gøre virksomheden attraktiv for en ny ejer. Salgsmodning indebærer derfor normalt:

  • Udarbejdelse, eller opdatering, af klar strategi
  • Opbygning af organisation der ikke er afhængig af nuværende ejer
  • Sikring af relevant økonomirapportering
  • Udarbejdelse af budget

Målet er at gøre virksomheden let overskuelig for potentielle købere samt at reducere risikoen ved at undgå stor viden samlet på enkeltpersoner, stor omsætning til få kunder osv.

Salgsmodning kan tage lang tid, og derfor er det en fordel at igangsætte salgsmodning flere år før virksomheden skal sælges.

Salgsforberedelse

Når virksomheden er klar til salg, udarbejdes normalt:

  • Værdiansættelse af virksomheden
  • Salgsprospekt / salgsmateriale

Identifikation af potentielle købere, indhentning af tilbud samt forhandling

Potentielle købere kan være nuværende konkurrenter, virksomheder i helt andre brancher, kapitalfonde osv.

Det er ofte svært at tage kontakt til potentielle købere, da potentielle købere kan være virksomheder man har konkurreret med igennem mange år, fordi det kan rygtes til egne medarbejdere at virksomheden er til salg mv. Samtidig anbefales det at tage kontakt til så mange potentielle købere som muligt, da der herved er størst chance for at opnå en høj salgspris for virksomheden.

Virksomhedsejeren kan vælge selv at kontakte potentielle købere, men virksomhedsejeren kan også vælge at lade en rådgiver kontakte potentielle købere. Rådgiveren kan her underrette de potentielle købere om at rådgiveren repræsenterer en virksomhed som muligvis vil have den potentielle købers interesse. Navnet på virksomheden oplyses dog først efter den potentielle køber har underskrevet en fortrolighedserklæring.

Såfremt de potentielle købere viser interesse i virksomheden kan salgsprospektet udleveres – eventuelt efter de potentielle købere har underskrevet en hensigtserklæring.

På baggrund af salgsprospektet bør de potentielle købere indikere en pris på virksomheden, hvorefter forhandlingerne begynder.

Når virksomhedsejeren forhåbentligt er nået til enighed med en køber, underskrives normalt en salgskontrakt som er betinget af at køber kan gennemføre en due diligence uden væsentlige bemærkninger.

Hjælp til salg af virksomhed

Ønsker du et uforpligtende tilbud på hjælp til salg af virksomhed er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk Jeg deltager gerne i hele processen, dvs. fra salgsmodning til salget er realiseret og til rådgivning om skat samt om hvorvidt en eventuel avance kan fordeles mellem opsparing i holdingselskab og opsparing i pensionsordning mv.