Når en revisor afslutter en revision, skal revisor afgive en revisionspåtegning. Når revisor er en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor som afgiver en revisionspåtegning igennem et revisionsfirma, kan der indgives klage til revisornævnet, hvis ikke den registrerede revisor eller den statsautoriserede revisor lever op til god revisorskik. Der kan også indgives klage til revisornævnet over visse øvrige revisorerklæringer, men derimod behandler revisornævnet ikke klager over revisors honorar, ligesom revisornævnet ikke behandler sager om krav om erstatning fra revisorer. Disse klager behandles i stedet af responsumudvalget.

Revisornævnet kan give en advarsel eller en bøde på flere hundrede tusinde kroner, som tilfalder statskassen, til den registrerede revisor, den statsautoriserede revisor og til revisionsfirmaet. I særlige tilfælde kan revisornævnet endda frakende den enkelte revisor eller hele revisionsfirmaet at udføre deres erhverv i en periode.

Revisornævnets afgørelser kan indbringes for domstolene.