Revision består af en række handlinger, hvorefter revisor med høj grad af sikkerhed erklærer at en årsrapport ikke er behæftet med væsentlige fejl eller mangler. At en årsrapport med høj grad af sikkerhed ikke er behæftet med væsentlige fejl eller mangler betyder, at årsrapporten er ca. 95% korrekt.

Der kan derfor godt være fejl i en revideret årsrapport, men risikoen er forholdsvis lav.

Alternativer til revision

Årsregnskabsloven pålægger revision til en række aktieselskaber og anpartsselskaber mv. Nogle aktieselskaber og anpartsselskaber mv. bestemmer dog selv om de ønsker at deres årsrapport skal revideres. Aktieselskaber mv. der fravælger revision, kan vælge at forsyne deres årsrapport med en anden revisorerklæring. Denne revisorerklæring kan være:

  • Udvidet gennemgang, lavere sikkerhed end ved revision, men højere sikkerhed end ved review
  • Review / gennemgang, begrænset sikkerhed
  • Assistance med opstilling af årsrapport, ingen sikkerhed for at tallene er rigtige, men sikkerhed for at tallene præsenteres korrekt

Som det fremgår, findes der 4 revisorerklæringer til en årsrapport. Som det ligeledes fremgår, er der stor forskel på hvilken grad af sikkerhed der opnås med de forskellige revisorerklæringer. Jo lavere grad af sikkerhed, jo mindre arbejde skal revisor udføre og jo billigere bliver revisorerklæringen.

Hvorfor tilvalg af revision

Revision giver den højeste grad af sikkerhed for at en årsrapport er korrekt. Derfor har det betydning for kreditorer og långivere om du vælger revision, selvom du har mulighed for at vælge en anden revisorerklæring. Typisk medfører en revisionserklæring et højere kreditmaksimum og længere betalingsfrist hos leverandører samt lavere renter i banken.

Tilbud på revision

Revision må alene udføres af en godkendt revisor, såsom en statsautoriseret revisor. Jeg er statsautoriseret revisor og udfører revision for en lang række aktieselskaber, anpartsselskaber mv. i hele landet. Et af mine specialer er forretningsmæssig udvikling. Jeg bestræber mig derfor ikke alene på at sikre mine kunder en god revision til en konkurrencedygtig pris, men også på altid at vurdere om tallene indikerer mulighed for yderligere indtjening for mine kunder.

Ønsker du et uforpligtende tilbud på revision og/eller hvilken revisorerklæring der er den rigtige til netop dit regnskab, er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk