Responsumudvalget er et udvalg under FSR – Foreningen af Danske Revisorer, tidligere Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Responsumudvalget behandler klager over revisors honorar og spørgsmål vedrørende god revisorskik, god rådgivningsskik samt om god revisoretik. Vedrørende klager over revisors honorar behandler responsumudvalget alene klager over revisorer der er medlem af Foreningen af Danske Revisorer.