Der gives fradrag i den skattepligtige indkomst for renteudgifter i den periode renteudgifterne vedrører, uanset hvornår renterne betales.

Ved såkaldt kontrolleret gæld såsom gæld mellem et moderselskab og et datterselskab, kan rentefradragsretten dog begrænses som følge af reglerne om tynd kapitalisering.