Såvel en virksomhed som en person kan komme under rekonstruktion, hvis vedkommende er insolvent. Formålet med en rekonstruktion er et af følgende, og derfor kan en begæring om rekonstruktion ikke trækkes tilbage:

  • Udskille levedygtige forretninger
  • Opnå akkord
  • Afvikle virksomheden

Man kan begære sig selv under rekonstruktion, men man kan også begæres under rekonstruktion af en kreditor. Det bemærkes at man ikke kan erklæres konkurs så længe man er under rekonstruktion.

Når en virksomhed begæres under rekonstruktion, udpeger skifteretten en rekonstruktør, hvilken normalt er en advokat. Herudover udpeges en regnskabskyndig tillidsmand.

Under en rekonstruktion kan rekonstruktøren, dvs. normalt advokaten, i visse situationer blive beskikket til at overtage ledelsen af virksomheden – også mod ejerens vilje.

En rekonstruktion kan højest vare i et år, og er virksomheden stadig insolvent efter dette år, indledes konkursbehandling automatisk.