Virksomheder har en klar interesse i at reklamere for sig selv for at tiltrække kunder, medarbejdere osv. En virksomhed kan dog gøre opmærksom på sig selv på adskillige måder, hvorved virksomheden kan gøre opmærksom på sig selv overfor alt fra en stor ukendt personkreds til en lille og kendt personkreds. Når en virksomhed gør opmærksom på sig selv overfor en stor ukendt personkreds, må det formodes at virksomheden gør opmærksom på sig selv af driftsmæssige årsager. Modsat kan det i visse situationer formodes at en virksomhed gør opmærksom på sig selv overfor en lille kendt personkreds af ikke-driftsmæssige årsager, men derimod måske af virksomhedsejerens private interesser. Derfor er skatteretten indrettet således for virksomheder:

  • Omkostninger til reklame giver fuldt skattefradrag
  • Omkostninger til repræsentation giver 25% skattefradrag
  • Omkostninger til driftsmæssige udgifter skatter fuldt skattefradrag
  • Omkostninger til driftsfremmede udgifter giver ikke skattefradrag
SkattefradragMomsfradrag
25%100%
Bespisning:
– PersonaleX
– ForretningsforbindelserX
– Blandet, men mest personaleFordelingFordeling
– Blandet, men mest forretningsforbindelserX
Gaver uden logo:
– PersonaleX
– ForretningsforbindelserX
Gaver med logo, reklameartikler:
– Kostpris på under 100 kr. pr. stk. ekskl. MomsX
– Kostpris på over 100 kr. pr. stk. ekskl. MomsX
Sponsorbidrag med tilstrækkelig reklame som modydelsex
Vareprøverx
Åbent hus:
– Ingen bespisningX
– Større bespisningX

Hjælp til skat og moms

Der findes utallige former for reklame, repræsentation og øvrige driftsmæssige omkostninger, og området reguleres løbende af nye domme.

Ønsker du hjælp til moms og skat er du meget velkommen til at få et uforpligtende tilbud fra en statsautoriseret revisor ved at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk