Indbetaling til ratepension giver fradrag i den personlige indkomst, hvilket giver en fradragsværdi på op til ca. 52%, når indbetaler betaler topskat. Udbetaling kan ske over 10 – 25 år, hvor der hvert år udbetales lige store rater. Udbetalte rater beskattes som personlig indkomst.

Der er et loft på hvor meget der hvert år kan indbetales til ratepension, og dette loft ændres hvert år.

Hvis du dør før hele ratepensionen er udbetalt, udbetales resten af ratepensionen til dine nærmeste pårørende, såsom din ægtefælle.