En personligt ejet virksomhed er eksempelvis kendetegnet ved:

·  En personligt ejet virksomhed har kun en enkelt fysisk person som ejer

·  En personligt ejet virksomhed ledes normalt af ejeren

·  Bogføringsloven skal overholdes

·  Virksomheden skal ikke indsende årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen – dermed ved eksempelvis dine kunder ikke hvad du tjener, hvilket kan være en fordel hvis du er leverandør til store kæder

·  Der er ingen krav til virksomhedskapital

·  Ejeren hæfter personligt for virksomhedens gæld

·  Beskatning sker efter personskatteloven, efter virksomhedsskatteloven eller efter kapitalafkastordningen