En personligt ejet virksomhed er eksempelvis kendetegnet ved:

·         En personligt ejet virksomhed har kun en enkelt fysisk person som ejer

·         En personligt ejet virksomhed ledes normalt af ejeren

·         Bogføringsloven skal overholdes

·         Virksomheden skal ikke indsende årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen – dermed ved eksempelvis dine kunder ikke hvad du tjener, hvilket kan være en fordel hvis du er leverandør til store kæder

·         Der er ingen krav til virksomhedskapital

·         Ejeren hæfter personligt for virksomhedens gæld

·         Beskatning sker efter personskatteloven, efter virksomhedsskatteloven eller efter kapitalafkastordningen