Parcelhusreglen gælder under visse betingelser for parcelhuse, ejerlejligheder, anpartsboliger samt for aktieboliger. Nedenfor vises parcelhusreglen i hovedtræk for de mest almindelige typer af boliger der kan anvende parcelhusreglen.

Parcelhuse og ejerlejligheder som kan sælges skattefrit

Hvis du sælger dit eget hus eller din egen lejlighed, er avancen skattefri såfremt følgende betingelser er opfyldt:

  • Huset eller ejerlejligheden skal have tjent som bolig for ejeren eller ejerens husstand, dvs. ejeren skal som udgangspunkt have boet i huset eller i ejerlejligheden med varig bopæl for øje
  • Huset har status af en- eller tofamiliehus – boligen skal anvendes til beboelse
  • Grunden som huset ligger på er mindre end 1.400 m2 eller
  • Ejendommen kan ikke udstykkes til selvstændig bebyggelse ifølge forskrift fra offentlig myndighed, eller
  • Udstykning vil medføre væsentlig værdiforringelse af den resterende ejendom ifølge erklæring fra skatteministeren

Til gengæld er der ikke skattemæssigt fradrag for et eventuelt tab.

Sommerhuse som kan sælges skattefrit

Parcelhusreglen gælder også for sommerhuse under de samme betingelser som ved parcelhuse og ejerlejligheder. Dog behøver et sommerhus ikke at have tjent som varig bopæl for ejeren eller for ejerens husstand, men ejeren eller ejerens husstand skal dog have brugt sommerhuset til private formål. Det betyder at et sommerhus som ejeren har købt og herefter brugt til at holde ferie i, senere kan sælges skattefrit.