Personer der har drevet egen virksomhed i personligt regi eller i selskabsform, har under visse forudsætninger mulighed for at indbetale fortjenesten ved salg af deres virksomhed på en ophørspension. Indbetaling på en ophørspension kan tidligst udbetales efter 5 år og udbetalinger beskattes som personlig indkomst.