Omstruktureringer er en fællesbetegnelse for følgende:

  • Virksomhedsomdannelse
  • Aktieombytning
  • Tilførsel af aktiver
  • Spaltning
  • Fusion

Omstruktureringer går kort fortalt ud på at ændre en virksomhed. Det kan være at ændre virksomheden fra personligt drevet til et selskab, det kan være at lave et holdingselskab og et datterselskab, det kan være at opdele et selskab i flere selskaber eller det kan være at lægge flere selskaber sammen.

Omstruktureringer bruges eksempelvis til at undgå/reducere personlig hæftelse for en virksomhedsejer, til formueoptimering og skatteoptimering før et virksomhedssalg eller frasalg af tabsgivende forretningsområder osv.

Hjælp til omstruktureringer

Omstruktureringer kan gøres på utallige måder, og den mest hensigtsmæssige måde at omstrukturere på afhænger af den konkrete situation. Ønsker du tilbud på hjælp til omstrukturering er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk