Nogle lever af at købe og sælge fast ejendom. Personer der lever af at købe og sælge fast ejendom siges at være næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom. Disse næringsdrivende personer er typisk ejendomsspekulanter, byggeadvokater, håndværksmestre osv. Fælles for personerne er at der foreligger en systematisk indkomsterhvervelse ved køb og salg af bygninger i form af hyppige handler osv.

Personer der driver næring med køb og salg af fast ejendom kan ikke bruge ejendomsbeskatningsloven. Det betyder at personer der er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom beskattes af fortjeneste ved salg af fast ejendom, uanset om der er tale om salg af et parcelhus, et sommerhus eller en fabriksbygning.