Når der udbetales løn til hovedaktionæren fra et kapitalselskab såsom et aktieselskab, et anpartsselskab eller et iværksætterselskab, skal denne løn modsvare den arbejdsindsats hovedaktionæren har leveret. Udbetales der en højere løn end værdien af det leverede arbejde, er der tale om maskeret udbytte.