Kursgevinst eller kurstab opstår typisk ved indfrielse af gæld, hvor indfrielse sker til en anden kurs end lånet er stiftet til. Hvis lånet indfris til en lavere kurs end lånet er optaget til, har låntager en kursgevinst, mens långiver har et kurstab.

Kursgevinster og kurstab behandles efter kursgevinstloven. Den skattemæssige behandling afhænger af:

  • Er der tale om en kursgevinst eller et kurstab
  • Vedrører kursgevinsten eller et kurstabet gæld eller en fordring
  • Er der tale om en fysisk person eller om et selskab

Hjælp til kursgevinster

Ønsker du et uforpligtende tilbud på hjælp til kursgevinster er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk