Selv de bedste virksomheder og firmaer kan komme i en eller anden grad af krise. Der kan være mange årsager til at en sund virksomhed kommer i krise. Der kan eksempelvis være udefrakommende forhold som en lavkonjunktur, moder der skifter, nye konkurrenter osv. Der kan dog også være interne forhold såsom forældet strategi eller lignende.

En krise kan i yderste konsekvens medføre at virksomheden går konkurs, men en krise kan også bruges aktivt til at styrke virksomheden. Når det går godt i en virksomhed, er der stor risiko for at autopiloten bliver slået til og at ”vi gør som vi plejer”. Imidlertid er der en vis risiko for at konkurrenterne ikke står stille, og derfor kan en virksomhed stille og roligt miste sit eksistensgrundlag – selvom virksomheden fortsat giver overskud. En krise behøver derfor ikke være akut livstruende for en virksomhed, og jo tidligere man reagerer jo bedre.

Tegn på at en virksomhed er på vej i krise

Normalt opstår en krise ikke fra den ene dag til den anden. Der er typisk tale om et langstrakt forløb, hvor der opleves nogle af disse ting:

 • Omsætningen falder
 • Markedsandelene falder
 • Priserne falder
 • Der foretages salg der ikke er rentable
 • Omkostningerne stiger
 • Indtjeningen falder
 • Flere opsigelser fra ansatte
 • Til sidst: Manglende likviditet

Listen er ikke udtømmende, hvorfor der kan være andre tegn på at en virksomhed er på vej i krise. Som nævnt gælder det om at se disse tegn og at reagere på dem i tide. Det er min påstand at den største enkeltstående årsag til at en virksomhed ikke kan reddes, er at der går for lang tid fra en virksomhed udviser krisesymptomer til at ledelsen erkender at virksomheden er på vej i krise.

Ejer og/eller direktør i en akut kriseramt virksomhed

Ender en virksomhed i en akut krise, bliver dagligdagen for ledelsen noget anderledes end normalt. Typisk må ledelsen igen og igen forhandle kreditter med banken, leverandørerne får måske ikke deres penge til tiden osv. Som ledelse i en kriseramt virksomhed skal man være opmærksom på at man kan ifalde personligt ansvar hvis man driver virksomhed for kreditorernes risiko. Der er derfor både uvante opgaver, ofte stort tidspres samt risiko for at pådrage sig ansvar. Derfor bør en ledelse i en kriseramt virksomhed overveje at få hjælp til håndtering af krisen.

Handlingsplan for kriseramt virksomhed

I en kriseramt virksomhed er likviditeten altafgørende. Er likviditeten væk samtidig med at der ikke kan skaffes ny likviditet, kan virksomheden ikke overleve. Er der derimod stadig likviditet, er der måske stadig mulighed for at redde virksomheden. Når en virksomhed rammes af en eller anden grad af krise, anbefaler jeg:

 • Vurdering af nuværende likviditet – hvor lang tid har virksomheden til at finde en løsning
 • Eventuel frembringelse af likviditet på kort sigt – omkostningsbesparelser, frasalg af aktiver mv.
 • Vurdering af strategi og ledelse – se forretningsudvikling
 • Vurdering af om virksomheden kan og bør fortsætte helt eller delvist
 • Vurdering af om, og i givet fald hvordan, der kan fremskaffes den fornødne likviditet til at gennemføre planen

Hjælp til kriser

Jeg er statsautoriseret revisor og har som sådan hjulpet kriseramte virksomheder. Herudover har jeg været ansat som økonomidirektør/CFO og bestyrelsesmedlem med et meget bredt ansvarsområde i en virksomhed der reelt var i krise, men hvor likviditeten var god. Derfor var der arbejdsro til at redefinere forretningsgrundlaget. Effekten var, at det lykkedes at øge indtjeningen fra underskud til markant overskud i et marked med faldende salgspriser og stigende råvarepriser – og samtidig med at de største konkurrenter samlet gik fra overskud til underskud.
Uanset om din virksomhed er i krise, eller om du blot ønsker at maksimere din indtjening, er du meget velkommen til at kontakte på kontakt@bedre-raadgivning.dk og få et uforpligtende tilbud på assistance. Sammen vurderer vi din virksomheds situation og beslutter om der er mulighed for en turnaround eller om virksomheden eventuelt skal rekonstrueres i samarbejde med en advokat.