Såvel en virksomhed som en person kan begæres konkurs, hvis vedkommende er insolvent. En virksomhed der er under rekonstruktion kan dog ikke erklæres konkurs før rekonstruktionen er afsluttet. Man kan selv indgive konkursbegæring over sig selv, men man kan også begæres konkurs af en kreditor.

Når en virksomhed begæres konkurs, udpeger skifteretten en eller flere kuratorer. Kurator overtager herefter ledelsen af virksomheden og sælger alle virksomhedens aktiver, ligesom kurator undersøger om der tidligere er foretaget dispositioner som skal omstødes. Omstødelige dispositioner kan være betaling af gæld der ikke er forfalden, hvor betaling er sket med andet end penge og hvor betalingen så at sige har ødelagt virksomhedens evne til at betale øvrige kreditorer.

Når kurator har fået flest mulige penge ind i konkursboet, bruges pengene til at betale kreditorerne i en bestemt rækkefølge. Denne rækkefølge kaldes for konkursordenen. Konkursordenen medfører at de første omkostninger konkursboet betaler, er omkostninger til kurator mv., mens de sidste omkostninger konkursboet betaler er gæld til leverandører mv.

Til sidst opløses virksomheden.