Et iværksætterselskab er en juridisk selvstændig enhed. Det betyder bl.a.:

·         Der skal ske en helt klar adskillelse mellem ejerens økonomi og iværksætterselskabets økonomi

·         Der skal aflægges offentlig tilgængelig årsrapport for iværksætterselskabet

·         Beskatning af iværksætterselskabet sker hos iværksætterselskabet og ikke hos ejeren

·         Ejeren må ikke låne penge af iværksætterselskabet

·         Ejeren må modtage løn fra iværksætterselskabet når ejeren arbejder i iværksætterselskabet

·         Ejeren hæfter ikke for gæld i iværksætterselskabet – medmindre ejeren kautionerer for gælden

·         Ejeren har ansvaret for at iværksætterselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt

·         Iværksætterselskabet ledes af en direktør, samt evt. af en bestyrelse eller af et tilsyn

·         Iværksætterselskabet kan ejes af en eller flere fysiske og/eller juridiske personer

Et iværksætterselskab følger reglerne for anpartsselskaber, men hvor det koster 50.000 kr. i anpartskapital at stifte et anpartsselskab, kan et iværksætterselskab stiftes med kun 1 kr. i stiftelseskapital, og dermed er et iværksætterselskab det billigste selskab med begrænset hæftelse der kan stiftes.

Da et iværksætterselskab alene har en selskabskapital på 1 kr., skal det overvejes om dette kan få negative konsekvenser fra leverandører og långivere i form af kortere kredittid, mindre kreditmaksimum samt evt. højere renter end ved eksempelvis et aktieselskab, da leverandører og långivere kan vurdere at de har en højere risiko for at miste deres penge ved udlån til et iværksætterselskab end til et bedre polstret aktieselskab.

Opsparing af kapital

Hvert år skal mindst 25% af årets overskud bindes på en bunden reserve på egenkapitalen. Når egenkapitalen inkl. den bundne reserve udgør mindst 50.000 kr., kan iværksætterselskabet omregistreres til et anpartsselskab.

Udbetaling af udbytte

Der kan først udbetales udbytte når egenkapitalen inkl. den bundne reserve udgør mindst 50.000 kr.