Opsparede pensionsmidler kan eksempelvis investeres i obligationer, investeringsforeninger, børsnoterede aktier og i unoterede aktier.

For så vidt angår investering i unoterede aktier er der dog nogle begrænsninger:

  • Der skal købes for mindst 100.000 kr. i hver unoteret aktie
  • Ejerandelen i et unoteret selskab skal være mindre end 25%
  • 20% af en pensionsopsparing må sættes i unoterede aktier ved pensionsopsparinger op til 2 mio.kr.
  • 50% af en pensionsopsparing må sættes i unoterede aktier ved pensionsopsparinger fra 2 mio.kr. til 4 mio.kr.
  • 75% af en pensionsopsparing må sættes i unoterede aktier ved pensionsopsparinger over 4 mio.kr.

Det betyder, at ved en pensionsordning på 5 mio.kr. må der købes unoterede aktier for:

20% af 2 mio.kr.                                                                                                                                 =                            400.000 kr.

50% af 2 mio.kr.                                                                                                                                 =                        1.000.000 kr.

75% af 1 mio.kr.                                                                                                                                 =                            750.000 kr.

I alt                                                                                                                                                          =                        2.150.000 kr.

Al afkast på pensionsopsparinger beskattes med 15,3% og skattes trækkes automatisk fra din pensionsopsparing den 15. januar hvert år.