Et interessentskab kendetegnes bl.a. ved:

·         Personligt ejet virksomhed med mindst 2 ejere

·         Ejerne kan være såvel fysiske personer som kapitalselskaber

·         Ejerne hæfter personligt og solidarisk for interessentskabets gæld

·         Et I/S ledes normalt af ejerne

·         Der er ikke krav om indskud af en minimumskapital

·         Der skal indsendes årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, medmindre blot en enkelt ejer er en fysisk person

·         Et I/S er ikke et selvstændigt skatteobjekt, og derfor beskattes et I/S hos ejerne efter personskattereglerne, efter virksomhedsordningen eller på baggrund af kapitalafkastordningen