Udgifter til forbedring, ombygning og indretning af lejede erhvervsmæssigt anvendte lokaler, kan som udgangspunkt trækkes fra i skat som skattemæssige afskrivninger, medmindre lokalerne bruges til beboelse.

Udgangspunktet er at de kontantomregnede udgifter afskrives lineært med 20% pr. år. Der er dog 3 undtagelser hertil:

  • Lejemålet er tidsbegrænset eller uopsigeligt i et antal år – her afskrives udgifter til indretning af lejede lokaler over de år hvori lejemålet løber eller er uopsigeligt
  • Lejemålet er uopsigeligt fra udlejers side uden tidsbegrænsning – her afskrives udgifter til indretning af lejede lokaler med 4% pr. år.

Genvundne afskrivninger

Ved afståelse eller ved fraflytning af lejede lokaler skal der ske beskatning af genvunde afskrivninger eller af tab. Opgørelsen omfatter en tab og gevinst på selve lejemålet efter princippet i dette fiktive eksempel:

Afståelsessum                                                                                                                                     =                            100.000 kr.

Anskaffelsessum                                                                                                                                =                             -70.000 kr.

Alle de afskrivninger der er foretaget                                                                                        =                               40.000 kr.

Genvundne afskrivninger                                                                                                               =                               70.000 kr.

Hjælp til skatteopgørelser

Den danske skattelovgivning er kompleks, hvorfor ovenstående alene viser et uddrag af skattereglerne for skattemæssige afskrivninger på indretning af lejede lokaler. Ønsker du et uforpligtende tilbud på hjælp til skatteopgørelser er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk