Immaterielle rettigheder omfatter betaling for patenter, knowhow, varemærke osv.

Reglerne for skattemæssige afskrivninger på immaterielle rettigheder følger i store træk reglerne for skattemæssige afskrivninger på erhvervet goodwill. Dog kan betaling for visse immaterielle rettigheder straksafskrives, dvs. trækkes fra i skat, i købsåret.