Igangværende arbejder er arbejde der er udført, men hvor der ikke er sket fakturering for det udførte arbejde. Igangværende arbejde findes i byggebranchen hvor fakturering eventuelt sker efter visse færdiggørelsesgrader, i konsulentbranchen hvor en sag først faktureres når sagen er endeligt afsluttet osv.

Værdien af igangværende arbejde har betydning for virksomhedens skatteopgørelse, da værdien af igangværende arbejder skattemæssigt skal indtægtsføres efter et af disse to principper:

  • Når arbejdet af afsluttet, dvs. faktureret
  • Løbende mens arbejdet udføres, dvs. inden fakturering

Som udgangspunkt har virksomheder og firmaer mulighed for at skifte mellem disse to principper fra år til år, men SKAT har dog mulighed for at nægte principskifte når principskifte ønskes af skattemæssige grunde.

Hjælp til skatteopgørelse

Ønsker du et uforpligtende tilbud på hjælp til skatteopgørelser er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk