Visse virksomheder, såsom børsnoterede aktieselskaber, skal aflægge finansiel rapportering efter IFRS og ikke efter årsregnskabsloven. Herudover kan virksomheder selv vælge at aflægge regnskab efter IFRS i stedet for efter årsregnskabsloven. De virksomheder der normalt frivilligt vælger at aflægge regnskab efter IFRS, er virksomheder og firmaer med udenlandske ejere, med udenlandske dattervirksomheder eller lignende.