Prisen for udarbejdelse af et regnskab eller af en årsrapport afhænger af hvor mange timer revisor skal bruge på at udarbejde dette regnskab eller denne årsrapport. Som kunde kan du derfor få et billigere regnskab eller en billigere årsrapport ved selv at udføre mest muligt af det arbejde der ellers skal udføres af din revisor.

For at opnå en besparelse på din revisorregning bør du få en oversigt over hvilke materialer du selv kan udarbejde. Disse materialer kan være en afstemt balance, kopi af en bankafstemning, kopi af en momssandsynliggørelse osv. Herudover bør det aftales hvornår dette materiale skal være klar til revisor, således revisor kan planlægge hvornår regnskabet eller årsrapporten skal udarbejdes, hvorved revisor kan undgå unødvendig overarbejde. Dernæst er det naturligvis også vigtigt at al aftalt materiale foreligger på det aftalte tidspunkt, således revisor kan færdiggøre regnskabet eller årsrapporten uden unødvendige opstarter. Der går altid lidt spildtid ved opstart af en opgave, så jo flere gange revisor skal starte og slutte på dit regnskab eller på din årsrapport mens revisor venter på materiale fra dig, jo mere tid kommer revisor alt i alt til at bruge. Sidst, men ikke mindst, bemærkes det at de fleste revisorer har højsæson i foråret. Ved at vælge en regnskabsafslutning der giver revisor mulighed for at udarbejde dit regnskab eller din årsrapport i efteråret, kan der ofte opnås en rabat på regnskabet eller på årsrapporten.