En hobbyvirksomhed er kendetegnet ved ejerens private interesser / hobby, og ikke ved egentlig erhvervsmæssig aktivitet. En hobbyvirksomhed beskattes derfor at det skattemæssige overskud, mens der ikke er fradrag for skattemæssigt underskud.

Ved vurdering af hvorvidt en virksomhed er hobbyvirksomhed eller erhvervsmæssig virksomhed vurderes eksempelvis følgende forhold:

  • Drives virksomheden professionelt
  • De faktiske driftsresultater