En hensigtserklæring er et dokument der angiver at de personer der underskriver hensigtserklæringen har til hensigt at opnå et eller andet, dvs. at personerne arbejder hen mod en ønsket aftale eller lignende. En hensigtserklæring er dog ikke juridisk bindende. En hensigtserklæring bruges eksempelvis ved køb eller salg af virksomhed, hvor de nuværende virksomhedsejere indhenter en hensigtserklæring fra potentielle købere af virksomheden, før der udleveres salgsmateriale. En hensigtserklæring er dog ikke det samme som en fortrolighedserklæring, og typisk indhenter nuværende virksomhedsejere både en hensigtserklæring og en fortrolighedserklæring fra potentielle købere i løbet af en salgsproces.