Udgangspunktet er at goodwill der betales for kan afskrives med op til 1/7-del pr. år af den kontantomregnede anskaffelsessum. Såfremt goodwill handles mellem interesseforbundne parter sker der dog en regulering af afskrivningsgrundlaget.

Genvundne afskrivninger på goodwill

Ved salg af goodwill skal der ske en beskatning af såvel avance som på genvundne afskrivninger, ligesom der må ske skattefradrag af tab på goodwill. Opgørelse af tab, gevinst og genvunde afskrivninger sker efter princippet i dette fiktive eksempel:

Afståelsessum af goodwill                                                                                                              =                        2.500.000 kr.

Anskaffelsessum af goodwill                                                                                                         =                       -2.000.000 kr.

Alle de afskrivninger der er foretaget                                                                                        =                            285.714 kr.

Genvunde afskrivninger samt avance på goodwill                                                                =                            785.714 kr.

Jeg er statsautoriseret revisor hos RéVision+ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Sammen med mine kolleger hjælper jeg virksomheder i hele landet i forskellige brancher med eksempelvis skatteopgørelser. Ønsker du et uforpligtende tilbud er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk