Helt grundlæggende stammer den lovgivende magts ret til at pålægge borgere og virksomheder skattebetalinger via lovgivning fra Danmarks Riges Grundlov § 43: ”Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov.”

Der findes en række skattelove, men overordnet kan skattelovene opdeles i 3 typer:

  • Subjektiv skatteret: Hvem skal beskattes
  • Objektiv skatteret: Hvad skal beskattes, hvad er fradragsberettiget og hvordan beregnes skatten
  • Formel skatteret: Hvordan er skatteforvaltningen udformet og hvordan er de processuelle regler