En virksomhed som giver en gave har normalt skattefradrag for omkostningen til denne gave.

  • Julegaver til personale
  • Lejlighedsgaver til personale
  • Gaver til velgørende formål
  • Sponsorgaver
  • Reklamegaver

Gaver til personale

Virksomheder har skattefradrag for personalegaver, men i visse situationer skal medarbejderne beskattes af de gaver de får fra deres arbejdsgiver:

  • Gaven må ikke bestå af kontanter
  • Hvis gaven består af et gavekort er der som udgangspunkt skattepligt, men denne skattepligt kan dog i visse tilfælde undgås, eksempelvis ved at gavekortet alene kan anvendes til en hotelovernatning eller lignende
  • En medarbejder må højest modtage gaver for 1.000 kr. pr. år fra sin arbejdsgiver
  • En julegave må isoleret set have en værdi på op til 700 kr., men hvis medarbejderen både får en julegave til 700 kr. og en anden gave i året til 400 kr., overstiges bundgrænsen for gaver på 1.000 kr. pr. år hvorved medarbejderen beskattes af 400 kr.
  • Lejlighedsgaver er gaver i forbindelse med en rund fødselsdag, en barnedåb, et sølvbryllup eller lignende. Lejlighedsgaver er skattefrie for modtageren når gaven har en værdi der virker passende til omstændigheden

Gaver til velgørende formål

Den mest almindelige form for gave til velgørende formål, er gaver til hjælpeorganisationer og lignende hvor virksomheden får reklame som modydelse for gaven. Under forudsætning af at virksomheden kan dokumentere en reklameværdi er der skattefradrag for disse gaver til hjælpeorganisationer som Kræftens Bekæmpelse, Folkekirkens Nødhjælp osv.

Sponsorgaver og reklamegaver

Normalt er der skattefradrag for reklame- og sponsorgaver når virksomhedens navn tydeligt fremgår på gaverne, gaverne har en beskeden værdi og gaven ikke gives som følge af virksomhedsejerens private interesser. Se mere under reklame og repræsentation.