Når en igangværende virksomhed afholder omkostninger til forskning og udvikling, må det antages at være med henblik på udvidelse af indkomstgrundlaget. Selv om der som grundregel ikke er fradrag for omkostninger der afholdes for at udvide indkomstgrundlaget, er der skattefradrag for omkostninger anvendt til forskning og udvikling:

  • Udgifter til forskning skal udgiftsføres i det indkomstår de afholdes, eller afskrives med lige store beløb over 5 indkomstår
  • Udgifter til udvikling skal udgiftsføres i det indkomstår de afholdes, medmindre man kan dokumentere en sammenhæng mellem udviklingen og fremtidig indtjening. Såfremt der kan dokumenteres en sådan sammenhæng må udgifter til udvikling afskrives med lige store beløb over 5 indkomstår

Der sondres derfor mellem forskning og udvikling, hvor forskning kendetegnes ved en række undersøgelser der har til formål at opnå ny viden, mens udvikling kendetegnes ved at den nye viden bruges til at udvikle nye produkter eller lignende.

Bemærk at der findes særlige regler for efterforskning efter råstoffer.