Foruden forsikring af hus og bil mv. bør en lønmodtager overveje at tegne følgende forsikringer:

  • Tab af erhvervsevne, hjælper dig hvis du mister evnen til at arbejde og udbetales normalt hvert år indtil du kan få aldersbetinget folkepension
  • Livsforsikring, hjælper dine efterladte hvis du dør med et éngangsbeløb
  • Kritisk sygdom, udbetales hvis du får en livstruende sygdom
  • Børnedækning, udbetales til dine mindreårige børn i en årrække hvis du dør
  • Ulykkesforsikring, udbetales hvis du kommer til skade
  • Arbejdsløshedsforsikring, udbetales hvis du bliver arbejdsløs

Det bemærkes at mange af disse forsikringer ofte findes i en arbejdsgiveradministreret pensionsordning.

Prisen og forsikringsbetingelserne for de enkelte forsikringer varierer fra udbyder til udbyder og afhænger bl.a. af størrelsen på dækningen på de enkelte forsikringer. Forsikringerne kan sammensættes på mange måder. Nogle vælger en høj dækning på tab af erhvervsevne, således de kan blive boende i nuværende bolig selvom de skulle miste evnen til at arbejde, ligesom nogle vælger en høj livsforsikring således de efterladte kan blive boende i nuværende bolig selvom man selv dør. Andre tegner forsikringer med lavere dækning, hvorved der spares penge her og nu til en større pensionsordning, hurtigere afvikling af realkreditlån eller lignende.

Rådgivning om forsikring for lønmodtagere

Som statsautoriseret revisor rådgiver jeg selv primært om hvilken dækning du bør vælge på de enkelte forsikringer, under hensyntagen til din øvrige privatøkonomi samt dine nære familiære forhold. Herudover tilbyder vi gennemgang og sammenholdelse af forsikringsbetingelser fra forskellige udbydere af vore jurister, hvorved du på det bedst mulige oplyste grundlag kan træffe beslutning om hvilke forsikringer du ønsker at tegne. Vi aflønnes ikke af hverken forsikringsselskaber eller af pensionsudbydere, hvilket er din sikkerhed for at vi yder den rådgivning der er bedst for netop dig.