Jeg er statsautoriseret revisor med forretningsudvikling som 1 af mine 3 specialer og hjælper alle typer af virksomheder i hele landet med forretningsudvikling.

Forretningsudvikling går store træk ud på at gøre noget anderledes, med henblik på at øge overskuddet i en virksomhed. I den forbindelse bemærkes det at udviklingen omkring os i dag går utroligt stærkt, og det der var rigtigt i går kan være forkert i morgen. Det er derfor helt afgørende for en virksomhed at arbejde seriøst og kontinuerligt med forretningsudvikling. Der er ingen virksomheder der er ens, og derfor er det forskelligt fra virksomhed til virksomhed hvordan der bør arbejdes med forretningsudvikling. Forretningsudvikling vil for mange virksomheder dog indebære arbejde med følgende områder:

  • Opdeling i forretningsområder/profitcentre
  • Strategiske analyser
  • Optimeringer
  • Ledelse
  • Økonomirapportering

Mange virksomheder har flere varenumre i sortimentet. Disse varenumre kan normalt inddeles i varegrupper, hvor de enkelte varegrupper kæmper mod forskellige konkurrenter. Det er derfor vigtigt at klarlægge disse forskellige forretningsområder, da man opnår de bedste resultater ved både at arbejde med forretningsudvikling i de enkelte forretningsområder og med forretningsudvikling for virksomheden som helhed. Det betyder bl.a. at der bør laves en strategi for hvert forretningsområde, baseret på strategiske analyser som en SWOT-analyse, Porters Five Forces og Bostonmodellen.

Forretningsudvikling er dog mere end strategi, mission og vision. Eksempelvis er forretningsudvikling også at arbejde med effektiviseringer og optimeringer. Hvor strategi angiver hvor virksomheden skal hen, bruges optimeringer og effektiviseringer til at finde ud af hvordan virksomheden kommer til målet ved brug af færrest mulige ressourcer.

Når man arbejder med profitcentre, strategi og optimeringer medfører det ændringer for nogle eller for alle medarbejdere i en virksomhed. Det påstås at alle ønsker forbedringer, men at ingen ønsker forandringer. Om dette er sandt skal jeg lade være usagt, men det er i hvert fald min erfaring at forandringer i en virksomhed kan give utrygge og måske endda lettere frustrerede medarbejdere. Når man arbejder med forretningsudvikling skal man derfor være opmærksom på de ledelsesmæssige udfordringer der kan følge med, for at sikre at alle medarbejdere løber i samme retning.

På baggrund af strategien for hvert forretningsområde/profitcenter bør der udarbejdes et budget for hvert forretningsområde der viser den forventerede fremtidige økonomiske effekt af de foretagne tiltag i hvert forretningsområde. Hertil bør den månedlige økonomirapportering udarbejdes pr. forretningsområde, således det måned for måned kan aflæses om de strategiske tiltag har den forventede økonomiske effekt. Den rette økonomirapportering giver derfor ledelsen mulighed for løbende at evaluere om strategien skal tilrettes, om der er ledelsesmæssige udfordringer der skal håndteres mv.

Forretningsudvikling kan naturligvis ske på andre måder end som beskrevet ovenfor. Eksempelvis kan forretningsudvikling ske ved køb af en konkurrerende virksomhed eller af en komplimenterende virksomhed hvorved der kan arbejdes med en større del af værdikæden. Den rette forretningsudvikling afhænger derfor af den givne situation for den givne virksomhed.