En forretningsplan fortæller hvilken forretning du vil drive, samt hvordan du vil drive og udvikle din virksomhed. En forretningsplan kan eksempelvis indeholde disse punkter:

 • Firmaets navn
 • Dit navn og dine kontaktoplysninger
 • Resume / opsummering af forretningsplanen
 • Idegrundlag
 • Beskrivelse af hvem du er, herunder din civile stand samt din uddannelse og erfaring
 • Dine personlige ressourcer – hvorfor er du egnet til at starte, drive og udvikle denne virksomhed og hvilke kompetencer vil du eventuelt hente udefra
 • Nærmere beskrivelse af dit produkt eller din ydelse – hvilke behov ved kunderne vil du afdække
 • Markedsbeskrivelse – hvem er kunderne og hvem er konkurrenterne mv.
 • Salgs- og markedsføring – hvordan vil du konkret sælge dine produkter eller dine ydelser
 • Organisering af virksomheden – hvordan skal virksomheden opbygges og i hvilken virksomhedsform såsom et aktieselskab, et iværksætterselskab osv.
 • Perspektivet for virksomheden – hvad er målet med virksomheden
 • Budgetter:
  – Privatbudget – hvor meget løn har du behov for at trække ud af virksomheden
  – Etableringsbudget – hvor meget kapital skal der til for at etablere virksomheden
  – Driftsbudget – hvad er den forventede indtjening i virksomheden
  – Likviditetsbudget – hvor stor en kassekredit bliver der behov for i virksomheden
 • Finansiering

En forretningsplan skal dels give dig grundlaget for at vurdere om du selv tror på din forretningside, og dels skal forretningsplanen give eksterne långivere grundlaget for at vurdere om de tror så meget på din forretningside at de vil låne dig de penge der skal til.