Enhver virksomhedsejer og hovedaktionær når før eller siden frem til et tidspunkt hvor det besluttes at afhænde en virksomhed. Denne afhændelse af virksomhed kan ske som salg af virksomhed til en ekstern køber, eller som et generationsskifte til eksempelvis en datter eller en søn.

Jeg er statsautoriseret revisor og hjælper kunder i hele landet med forretningsafhændelse, både som salg af virksomhed og som generationsskifte. Jeg rådgiver naturligvis her om de skattemæssige forhold, men også om de forhold der er langt vigtigere for at sikre en succesfuld forretningsafhændelse, såsom salgsmodning og et evt. samarbejde i et glidende generationsskifte. Herudover hjælper jeg med værdiberegninger til brug for en vurdering af hvad en virksomhed kan koste, ligesom jeg hjælper den nuværende virksomhedsejer med at få overblik over den fremtidige økonomi ved brug af budgetter.