Som statsautoriseret revisor rådgiver jeg virksomhedsejere og hovedaktionærer i hele landet om formueoptimering, hvilket normalt indebærer rådgivning om:

  • Nødplan ved sygdom og tilskadekomst
  • Selskabsstruktur
  • Opsparing
  • Personligt regnskab

Herudover rådgiver jeg om forretningsudvikling, hvilket reelt er det vigtigste i formueoptimering, da forretningsudvikling hjælper en virksomhedsejer med at få den størst mulige indtjening i sin virksomhed.

Ved formueoptimering skal det først og fremmest sikres at en virksomhed kan fungere selvom virksomhedsejeren, direktøren eller en nøglemedarbejder bliver sygemeldt i længere tid. Her bør ledelsen udarbejde en skriftlig nødplan der beskriver hvordan virksomheden skal køre videre i sådanne tilfælde. Herudover bør man som virksomhedsejer overveje at forsikre sig mod tab af erhvervsevne mv., således man som virksomhedsejer er sikret en indkomst, selv hvis man mister evnen til at være på arbejdsmarkedet.

Man bør også overveje hvordan selskabsstrukturen skal være, da man kan udforme en selskabsstruktur eller en virksomhedsstruktur på mange forskellige måder, ved brug af skattemæssige og selskabsretlige omstruktureringsmodeller. Mange virksomheder starter eksempelvis som personligt drevne virksomheder. Der er dog fordele og ulemper ved alle virksomhedsformer, og som udgangspunkt er det en fordel at omdanne den personligt drevne virksomhed til et anpartsselskab eller et aktieselskab, hvorefter der etableres et holdingselskab som på sigt kan sælge driftsselskabet på skattemæssigt gunstige vilkår. Holdingselskabet kan her reelt ende som en pensionsopsparing, hvori der kan foretages opsparing i aktier og obligationer mv. efter eget ønske.

Opsparing kan dog også ske i traditionelle pensionsordninger som ratepension, alderspension og livrente, ligesom opsparing kan ske i friværdi i egen bolig osv.

For at give overblik over størrelsen på den private formue samt udviklingen i denne private formue, kan der udarbejdes et personligt regnskab.

Den rette rådgivning om formueoptimering tager udgangspunkt i din risikoprofil, din virksomhed og dine ønsker. Vi tilbyder rådgivning og konkrete beregninger, der giver dig overblikket til at træffe de beslutninger om formueoptimering der er bedst for lige netop dig.